Certifikace

Výpis z obchodního rejstříku

Otevřít dokument

Ověření měřidla Transporta 2020

Otevřít dokument

Ověření Váha JAS 2020

Otevřít dokument

Výpis ze živnost. rejstříku 2019

Otevřít dokument

Souhlas deemulgační stanice 2018

Otevřít dokument

Souhlas mobilní zařízení 2018

Otevřít dokument

Souhlas předúprava odpadu kat. O 2018

Otevřít dokument

Souhlas sběr a výkup 2018

Otevřít dokument

Souhlas předúprava ostatní odpady 2017

Otevřít dokument