Naše společnost

Společnost Recyklace odpadů a skládky a.s. je etablovaná firma zabývající se odborným nakládáním s komunálním a průmyslovým odpadem. Akciová společnosti byla založena počátkem roku 1992 a jejími akcionáři jsou dnes pouze města a obce regionu Prácheňska. V současné době poskytuje naše společnost služby v oblasti nakládání s odpady pro cca 450 firem a 80 měst a obcí.

Společnost disponuje moderním vozovým parkem, který umožňuje poskytovat kvalitní služby v oblasti nakládání s odpady jak občanům, tak podnikatelům a výrobním podnikům. Velké množství služeb je dodáváno obcím a městům v širokém regionu.

Vozidla (SCANIA, VOLVO) jsou uzpůsobena na dopravu výměnných kontejnerových nástaveb typu ABROLL o objemu až 40 m3.

Svozovou nástavbou zn. KOBIT poskytujeme svoz směsného komunálního a tříděného odpadu (papír, plast, sklo, plechovky, nápojové kartony), kde jsme schopni obsloužit sběrné nádoby o objemu 110 – 1 100 litrů.

Společnost vlastní také kontejner s hydraulickou nakládací rukou který je možno využít pro nakládku a převoz materiálu.

V areálu společnosti se nachází také nákladní 16 metrová certifikovaná váha, kde nabízíme i komerční vážení po telefonické domluvě.

Služby poskytujeme i nakladači typu JCB dle různých požadavků zákazníků.

Společnosti je schopna zabezpečit nejen fyzickou likvidaci odpadů, nabízíme také ekologické poradenství v oblasti nakládání s odpady, což je např. vedení odpadových evidencí a výkazů, jejich ohlašování do informačních systémů provozovaných státem v zákonných termínech. Pro obce a města nabízíme zpracování výkazů jak pro společnost EKO-KOM, tak i statistické výkazy a výkazy pro státní správu.

Autocisternou zn. SIMED o objemu 5 m3, vysokotlakým čističem IBOS a inspekční kamerou zn. ROTHENBERGER jsme schopni vyřešit veškeré problémy s tekutým odpadem a také odpadním potrubím.

Autocisternou vyvážíme septiky, žumpy a jímky, také kaly z čistíren odpadních vod a kuchyňských záchytných lapolů. Délka sacích hadic je až 35 metrů. Cisterna je vybavena vysokotlakým čističem s dosahem až 40 metrů.

Vysokotlakým čističem značky IBOS čistíme neodtékající výlevky, pisoáry, WC, umyvadla a to buď tlakovou vodou a nebo elektrických krtkem.

Inspekční kamerou s lokalizátorem jsme schopni identifikovat zablokování nebo poškození potrubí až do průměru 150 mm. S pomocí lokalizátoru můžeme vytyčit odpadní potrubí a přesné místo případného poškození nebo ucpání.

Od roku 2011 sponzorujeme společnost LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.. Na webu www.lorm.cz můžete zjistit, jak podpořit klienty společnosti LORM, kteří vnímají okolní svět a komunikují s ním pouze prostřednictvím doteku.