Novinky a informace

Jak třídit separované odpady?

Jak třídit separované odpady?

29/02/2024
Jsme společnost, která pro vaši obec zajišťuje svoz separovaných odpadů. Pojďme se společně podívat na to, jak s odpadem nejlépe nakládat.
Rozšiřujeme vozový park - autocisterna

Rozšiřujeme vozový park - autocisterna

31/12/2017
Závěrem roku 2017 jsme rozšířili naše služby o činnost autocisterny. S ní jsme schopni poskytovat služby vyvážení septiků, žump a jímek, vyvážení kalů z čistíren odpadních vod a mnoho dalšího.