Kontaktujte nás

INFORMACE OHLEDNĚ ODBĚRU A CEN LIKVIDACE ODPADU
Písecká 1279
386 01 Strakonice
Česká republika
Ing. Václava ŠEJNOVÁ
Evidence odpadů