Naše společnost

Společnost Recyklace odpadů a skládky a.s je etablovaná firma zabývající se odborným nakládáním s komunálním a průmyslovým odpadem. Akciová společnosti byla založena počátkem roku 1992 a jejími akcionáři jsou dnes pouze města a obce regionu Prácheňska. V současné době poskytuje naše společnost služby v oblasti nakládání s odpady pro cca 450 firem a 80 měst a obcí.

Společnost disponuje moderním vozovým parkem, který umožňuje poskytovat kvalitní služby v oblasti nakládání s odpady jak občanům, tak podnikatelům a výrobním podnikům. Velké množství služeb je dodáváno obcím a městům v širokém regionu.

Naše společnost

Jak třídit separované odpady?

Jak třídit separované odpady?

29/02/2024
Jsme společnost, která pro vaši obec zajišťuje svoz separovaných odpadů. Pojďme se společně podívat na to, jak s odpadem nejlépe nakládat.
Rozšiřujeme vozový park - autocisterna

Rozšiřujeme vozový park - autocisterna

31/12/2017
Závěrem roku 2017 jsme rozšířili naše služby o činnost autocisterny. S ní jsme schopni poskytovat služby vyvážení septiků, žump a jímek, vyvážení kalů z čistíren odpadních vod a mnoho dalšího.

Od roku 2011 sponzorujeme společnost LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. Na webu www.lorm.cz můžete zjistit, jak podpořit klienty společnosti LORM, kteří vnímají okolní svět a komunikují s ním pouze prostřednictvím doteku.

Kontaktujte nás

INFORMACE OHLEDNĚ ODBĚRU A CEN LIKVIDACE ODPADU
Písecká 1279
386 01 Strakonice
Česká republika
mapa