Jak třídit separované odpady?

29/02/2024

Jsme společnost, která pro vaši obec zajišťuje svoz separovaných odpadů. Pojďme se společně podívat na to, jak s odpadem nejlépe nakládat.

Tříděné odpady

Co s ostatními odpady?

Buď je můžeme odevzdat do sběrného dvora nebo při sběrném dnu odpadů, popř. využít zpětný odběr u vybraných druhů odpadů. 

Nebezpečné odpady

 • autobaterie
 • zářivky
 • zamaštěné nebo silně znečištěné odpady
 • zbytky barev v uzavřených obalech
 • chemikálie
 • eternit
 • azbest

 

Velkoobjemové odpady

 • koberce
 • matrace
 • nábytek
 • molitan
 • linoleum
 • autoskla
 • guma
 • stavební izolace
 • pneumatiky
 • polystyren v zavázaných pytlích

 

Elektrošrot

 • televize
 • ledničky
 • mrazáky
 • pračky
 • myčky
 • vysavače
 • rádia
 • drobné elektropřístroje
 • počítače
 • mobilní telefony
 • kabely

 

Léky, léčiva

 • vrátit do lékáren!

 

Zpětný odběr

Při zakoupení nového výrobku má prodávající povinnost odebrat kompletní nefunkční výrobek.

Týká se to těchto odpadů:

 • autobaterie
 • monočlánky
 • zářivky
 • výbojky
 • elektrovýrobky (např. lednice, mrazáky, pračky, myčky, televize, rádia, vysavače)
 • pneumatiky

Další novinky a informace

Jak třídit separované odpady?

Jak třídit separované odpady?

29/02/2024
Jsme společnost, která pro vaši obec zajišťuje svoz separovaných odpadů. Pojďme se společně podívat na to, jak s odpadem nejlépe nakládat.
Rozšiřujeme vozový park - autocisterna

Rozšiřujeme vozový park - autocisterna

31/12/2017
Závěrem roku 2017 jsme rozšířili naše služby o činnost autocisterny. S ní jsme schopni poskytovat služby vyvážení septiků, žump a jímek, vyvážení kalů z čistíren odpadních vod a mnoho dalšího.